GORDANA TURUK

(svetová sklárska výtvarníčka, 5. marca 1974, Mannheim, Nemecko)

 

 

 

 

Umenie je tým najfenomenálnejším prejavom existencie ľudstva. Našu históriu poznáme predovšetkým vďaka nemu. Najkrajším materiálom výtvarného prejavu je sklo. Ľudia si ho zamilovali od jeho vzniku. Ono totiž je stále tím darom nekonečných tvorivých možností, ktoré sú výzvou každého z tvorcov. Kto podľahne kráse skla, kto ju dokáže rozvinúť v tvarový, farebný, aj obsahový ohňostroj kreativity, ten sa stáva mimoriadna osobnosť, napĺňajúca odkaz jedinečnosti. Sklo je totiž jediným materiálom, ktorý ctí svetlo tak, že mu dovolí cezeň prechádzať a dať mu takú cestu farebného spektra dúhy, akú si zaslúži.

 

Najkrajšie umelkyne na svete sú tie zo slovanských zemí. Gordana Glass spojila krásu s krásou. Prijala sklo ako súčasť svojej životnej filozofie a identity a rozvinula v ňom tie majstrovské predpoklady, ktoré dokáže iba ona. Sklo vždy súviselo s rozprávkou, imagináciou, čarovným svetom detí i dospelých, do ktorého sa vchádza cez jasné otvorené dvere svetla. Málokto v histórii aj dnes dokáže z horúcej hmoty vytvoriť umelecké dielo. A ten, komu sa to podarí, je právom nazývaný “Tvorca”.

 

Gordana je citlivá, vzácna bytosť s veľkými tvorivými predpokladmi. Vie ich mimoriadne krásne uplatniť práve v skle. Jej komorná plastika predstavuje viacvýznamové objekty, ktoré vo svete svetla rozprávajú v každom okamihu iný, originálny príbeh. Večnosť a význam ukrytý v trojuholníku, kruhu, špirále. Nekonečná adorácia kríža. Vizualizácia každého diela sa mení na pocit, ktorý časom prevláda. Umenie.

 

Podobne vníma a cíti človek užitkové diela autorky. Majú osobitý, vždy originálny a jedinečný charakter. Misy a vázy sú výsledkom tvorivého aktu.

 

Monumentálna tvorba autorky je spätá s úctou k ľudskému príbytku a životnému prostrediu. Sklo sa s ľudským okom ustavične hrá. Vie byť chladné, teplé, tajomné i presvietené radosťou. Opisujem tu vnemy z diela, ktoré považujem v našom prostredí za osobité.

 

Gordana dosiahla uznanie najmä vďaka talentu, trpezlivosti a disciplíne. Všetko v jejtvorbe je o láske k životu a ľuďom v ňom. To bohatstvo nového, je nádherná cesta, ktorá sa oficiálne nazýva “sklárske výtvarníctvo”. Byť medzi najlepšími znamená byť originálnym. Gordana vytvára nový, jemný a nesmierne silný svet, za ktorým je človek. V jej umení je bohatstvo tej hodnoty, ktorú nebudeme môcť nikdy vyčísliť. Je ňou šťastie.

PhDr. Ľuboslav Moza
člen Európskej akadémie vied a umení.
apríl 2014