Napisali

Beauty & Woman 6/2016

Časopis domov

EMMA 8/2016

Forbes

GATE 2016

Glanc 08/2017

Sab

Travel Fever 2017

Travel Fever 2016

United Life 2016

Časopis Grand 11/2006

Pekné bývanie 02/2011

TOP TRENDY V BÝVANÍ IX. ROČNÍK 2014

Trendy bývanie 12/2012 - 01/2013