Responsive menu

Certifikáty ISO

Spoločnosť Euboia Glass, s.r.o by Gordana Turuk vlastní certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2008. Spolu so svojou firmou sa snažíme robiť všetko pre to, aby spokojnosť klienta bola na najvyššej úrovni. Klientom dávame istotu, že prídu a dostanú ten originál, ktorý je len jeden. Okrem certifikátu na systém manažérstva kvality vlastníme i certifikát na systém enviromentálneho manažérstve STN EN ISO 14001:2005, čím potvrdzujeme, že spĺňame požiadavky na prístup k životnému prostrediu, a tým aj trvalej udržateľnosti..