Responsive menu

Show room

Človek umenie potrebuje, aby sa mu žilo nielen lepšie, ale aj hodnotnejšie. Vznik každého umeleckého diela bol vždy malou oslavou. Premiérou či vernisážou. Tá úcta k nemu bola prejavovaná rôznymi spôsobmi. Vždy však šlo o obdiv a radosť so stretnutím s niečím, čo nikdy dovtedy nebolo. Preto sa do divadiel chodilo v oblekoch a dlhých dámskych róbach, na vernisáže vyzdobený viazankou či motýlikom a na koncerty ako na oslavu ľudského tvorivého ducha, výnimočne vzácne. Okrem dodnes trvalo prítomnej malomeštiackej prestíže predstaviť bohatosťou oblečenia duchovné minimum, šlo predovšetkým o pocit človeka, ktorému výnimočnosť sviatočného obliekania vytvárala predohru zážitku, ktorý sa tak veľmi líšil od bežného dňa.

Krásne umenie je ako krásna príroda. Postaví na nohy slabého a vylieči chorého. Aj počas zimy. A to je dôvodom dnešnej nádhernej výstavy. Gordana Turuk je osobitá umelkyňa s veľkou dušou a kreatívnym záberom. Dominantou v jej tvorbe je sklenená hmota. A tak sa zo vzácnej devy stáva čarodejník, ktorý tlmočí ľuďom to vzácne, čo nás obklopuje, s čím žijeme a čo potrebujeme. Svetlo. Rozohráva jeho dúhové spektrum aby pripomínala, že práva tento ľudský zmysel, oko je najvyužívanejším. Je súčasťou našej existencie. Sklo je fenomén, ktorý hrá viditeľné lazúrové tóny pre nás. Kúzliť s ním práve Gordanka.

Výtvarné snaženie tejto umelkyne, ktorú celou životnou etapou sprevádza najsilnejšie slovo, humanizmus, je mohutné, pôsobivé, barokové. Jej realizácie sú cítené i realizované monumentálne. Nemá u nás príklad. Je jediná a jedinečná. V témach sa vracia k detstvu, k moru a jeho životu. Lastúry, morské koníky, i šumenie vĺn. Trpaslíci, či vykreslené ulity, špirály nekonečna. V každom kúsku prírody je ukrytý archetyp, ktorým žijeme. Gordana ich objavuje a približuje. Aby sme vedeli, aby sme nezabudli.

Komorná tvorba autorky má podobný charakter. Je však zaujímavé, ako dokáže bez dodatkov vtesnať monumentálny nápad do malej plastiky, či obraz. Experimentuje farbou skla, prímesami, tvarom. Je nápaditá a stále rozvíja svoje tvorivé pôsobenie. Výborne spracováva zdanlivo jednoduché tvary úžitkového skla. Každý kus je originál.

Gordane záleží na kvalite a čistote. Na autentickosti a charite. Podporuje a dáva. Až veľa na ženu umelkyňu. Gordana akoby čerpala z vesmíru, z ľudského dobra.

 

Gordana vkladá do umenia intelekt. Preto má hodnotu a preto je naj.

 

PhDr. Ľuboslav Moza

1/2015